Lịch làm việc của phòng

Lịch làm việc và tiếp giảng viên, sinh viên của phòng

Mục tiêu chất lượng phòng

Mục tiêu chất lượng năm của phòng Thanh tra.

Công tác ĐB chất lượng

Chính sách (quan điểm chất lượng) Trường

Chức năng nhiệm vụ phòng

Chức năng và nhiệm vụ của phòng thanh tra

Tin tức Sự kiện

Câu hỏi thường gặp

Sinh viên cần xin giấy xác nhận lý lịch Sinh viên để vào lớp học, lớp thi khi mất hoặc quên giấy tờ tùy thân thì liên hệ ở đâu/đơn vị nào?

Khi Sinh viên vào lớp học, lớp thi khi Sinh viên quên hoặc mất giấy tờ tùy thân  Sinh viên liên hệ phòng Thanh tra tại các cơ sở trước 30 phút để phòng Thanh tra sẽ hỗ trợ cấp giấy xác minh lý lịch.

Khi đánh rơi hay nhặt được tài sản thì cần liên hệ ở đâu/ đơn vị nào để giao nộp hay nhận lại tài sản?

Phòng Thanh tra là đơn vị sẽ hỗ trợ tiếp nhận cũng như giao trả tài sản, giấy tờ được giao nộp hay nhặt được nếu có. Sinh viên liên hệ phòng Thanh tra tại các cơ sở.

Sinh viên cần hỗ trợ cập nhật lại điểm danh thì liên hệ ở đâu/đơn vị nào?

Để biết cách điểm danh bằng mã QR Code, xin vui lòng xem tại đây!

Khi muốn cập nhật về trạng thái điểm danh, Sinh viên có thể liên hệ với Giảng viên bộ môn (thời hạn không quá 07 ngày sau khi kết thúc buổi học cần thắc mắc) để được Giảng viên cập nhật. Nếu quá 07 ngày Sinh viên muốn cập nhật lại điểm danh xin liên hệ phòng Thanh tra để được hỗ trợ (thời hạn không quá 14 ngày). Download mẫu đơn điều chỉnh điểm danh

Sinh viên muốn kiến nghị, phản ánh hay khiếu nại tố cáo thì liên hệ ở đâu/đơn vị nào?

Khi Sinh viên muốn kiến nghị, phản ánh hay khiếu nại tố cáo, Sinh viên đọc kỹ: cách thức liên hệ công tác liên quan tại phòng Thanh tra và hướng dẫn về việc tiếp nhận và giải quyết các đơn thư, phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo tại trường Đại học Nguyên Tất Thành về kiến nghị, phản ánh hay khiếu nại tố cáo cũng như để thực hiện theo đúng quy định và quy trình đã được chỉ dẫn.

* Về việc liên hệ công tác liên quan tại phòng Thanh tra Click để xem chi tiết…

* Hướng dẫn về việc tiếp nhận và giải quyết các đơn thư, phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo tại trường Đại học Nguyên Tất Thành Click để xem chi tiết…