Trang chủ /  Thông tin - thông báo   / Về việc liên hệ công tác liên quan tại phòng Thanh tra
Phòng Thanh tra / 9:00 am 02/10/2023

Về việc liên hệ công tác liên quan tại phòng Thanh tra

Căn cứ Quyết định số 738/QĐ-NTT của Hiệu trưởng ngày 01/07/2021 về việc ban hành Quy định chức năng, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của văn phòng và các phòng chức năng thuộc trường Đại học Nguyễn Tắt Thành;
Để thuận tiện cho các đơn vị/ cá nhân trong toàn trường liên hệ công việc liên quan đến vấn đề về công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp nhận và xử lý các đơn thư, khiếu nại, tố cáo thuộc thẳm quyền của phòng Thanh tra phụ trách. Nay, phòng Thanh tra xin thông báo đến thầy, cô và các đơn vị các nhân sự phụ trách các mảng công tác chính tại phòng Thanh tra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *