Trang chủ /  Thông tin - thông báo   / Video hướng dẫn Giảng viên, Sinh viên điểm danh bằng mã QR Code
Phòng Thanh tra / 9:22 am 25/03/2024

Video hướng dẫn Giảng viên, Sinh viên điểm danh bằng mã QR Code

Video hướng dẫn Giảng viên điểm danh Video hướng dẫn Sinh viên điểm danh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *