Lời nói đầu Phòng Thanh Tra

Được sự quan tâm của Lãnh đạo nhà trường, Website Phòng Thanh tra vừa được Phòng Quản Trị Thông tin nhà trường giúp đỡ thực hiện, phòng hiện đang cập nhật những thông tin cần thiết rất hy vọng sẽ được góp một phần nhỏ thông tin những nội dung thiết thực, hữu ích đến sinh viên, giảng viên và quý Thầy, Cô quan tâm.

Phòng Thanh tra luôn trân trọng và biết ơn những góp ý, bổ sung ý kiến, đóng góp những ý tưởng sáng tạo, phong phú, phù hợp chủ trương nhà trường giúp cho phòng thực hiện Website này luôn được cập nhật thật hữu ích và thiết thực đến với mọi người. Xin được vui lòng thông cảm và bỏ qua những sơ xuất ban đầu.

Mục tiêu Chất lượng

1. Hoàn thành 100% các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch trong năm học 2022-2023. 2. Hoàn thành 100% các góp ý, khiếu nại được tiếp nhận và xử lý đúng tiền độ, thầm quyền. Hoặc chuyên giao đúng đến các Cơ quan, đơn vị phụ trách những góp ý, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của Công dân, cán bộ, nhân viên và Sinh viên. 3. Hoàn thành 100% việc thống kê danh sách sinh viên vắng học không phép được gửi đến Ban chủ nhiệm các Khoa/Viện và lãnh đạo các đơn vị liên quan định kỳ hàng tháng.
4. Hoàn thành 100% việc kiểm soát và báo cáo hoạt động lên lớp, dạy E-
learning trên hệ thống Education trong toàn Trường.

Đội ngũ Nhân sự

Đứng đầu Phòng Thanh tra là quyền Trưởng phòng do Hiệu trưởng bổ nhiệm, giúp việc Trưởng phòng là các Phó Trưởng phòng do Trưởng phòng đề nghị Hiệu trưởng bổ nhiệm, công việc cụ thể của các Phó Trưởng phòng do Trưởng phòng phân công. Dưới các Phó Trưởng phòng là các Tổ chuyên môn bao gồm: ” Tổ thống kê tổng hợp”, ” Tổ khiếu nại , tố cáo”, và ” Tổ Thanh tra”. Các Tổ chuyên môn phải chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công việc của mình theo sự phân công của ban lãnh đạo Phòng. Mỗi Tổ chuyên môn bao gồm có các nhân viên được phân công thực hiện các công việc và chịu sự phân công công việc từ  lãnh đạo Phòng.