Thông báo: Về việc áp dụng phương thức tham gia BHYT bắt buộc theo Luật Bảo hiểm y tế đối với sinh viên trường ĐH Nguyễn Tất Thành