Thông báo: Về việc tham dự chuỗi hoạt động chào mừng 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam