Thông tin liên hệ tại các cơ sở

1. Cơ sở 298A ( DÃY NHÀ B;C;D)
Địa chỉ: Số 298A Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP.HCM
Điện thoại : 1900 2039 – Ext : 207
2. Cơ sở 300A (DÃY NHÀ A)
Địa chỉ: Số 300A Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP.HCM 
Điện thoại : 1900 2039 – Ext : 349
3. Cơ sở  Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7 ( DÃY NHÀ M)
Địa chỉ: Số 458/3F Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, TP.HCM 
Điện thoại : 1900 2039 – Ext : 710
 4. Cơ sở  Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, Quận 7 ( DÃY NHÀ Y)- Đang tạm ngưng
Địa chỉ: 38 Nguyễn Văn Quỳ, Phường Hưng Thuận, Quận 7, Tp HCM 
Điện thoại : 0903 827 663
5. Cơ sở  Trung Mỹ Tây, Quận 12 (DÃY NHÀ S)
Địa chỉ: 2374 QL1A, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Tp HCM 
Điện thoại : 0908 805 423
6. Cơ sở An Phú Đông, Quận 12 (DÃY NHÀ L)
Địa chỉ: Số 331 QL1A, Phường An Phú Đông, Quận 12, TP.HCM 
Điện thoại : 1900 2039 – Ext : 428