Kế hoạch: 123/KH-NTT Giám sát việc tổ chức và thực hiện kỳ thi kết thúc học kì 3 năm học 2017-2018