Hoạt động Phòng Thanh tra Giáo dục tham gia Hội thao truyền thống kỷ niệm ngày 20/11

Phòng Thanh tra giáo dục tham gia Hội thao Truyền thống kỷ niệm ngày Nhà giáo việt nam ngày 20 – 11 và Khai giảng năm học 2017 – 2018.

Môn: Cờ tướng

ht_co tuong

Môn: Ném phi tiêu

ht_phi tieu ht_phi tieu1 ht_phi tieu2 ht_phi tieu3 ht_phi tieu4 ht_phi tieu5 ht_phi tieu6 ht_phi tieu7

Môn: Bóng đá Nam

ht_bd ht_bd1 ht_bd2 ht_bd3 ht_bd4 ht_bd5 ht_bd6