SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Lãnh đạo:

thaycu

THÁI VĂN CƯ

Chức vụ: Trưởng phòng

Mobile: 0902 681 054

Tel: 1900 2039 – Ext : 207

Email: tvcu@ntt.edu.vn

thaytien

NGUYỄN PHỤNG TIÊN

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Mobile: 0376 090 899

Tel: 1900 2039   – Ext: 207

Email: nptien@ntt.edu.vn

Nhân viên:

conhi

PHẠM YẾN NHI

Chức vụ: Tổ Trưởng Tổ Thống kê – Tổng hợp và Đảm bảo chất lượng

Cơ sở: Khu A

Địa chỉ: 300A Nguyễn Tất Thành, P.13, Q.4, HCM

Mobile: 0366 661 242

Tel: 1900 2039   – Ext: 349

Email: pynhi@ntt.edu.vn

conha

TRẦN NGÔ PHƯƠNG NHÃ

Chức vụ: Tổ Trưởng Tổ Thanh tra giáo dục

Cơ sở: Khu A

Địa chỉ: 300A Nguyễn Tất Thành, P.13, Q.4, HCM

Mobile: 0772 855 865

Tel: 1900 2039   – Ext: 349

Email: tnpnha@ntt.edu.vn

thayvang

ĐOÀN VĂN VANG

Chức vụ: Tổ Trưởng Tổ Thanh tra giáo dục

Cơ sở: Khu L, G & S

Địa chỉ: 331 Quốc lộ 1A, P.An Phú Đông. Q.12, HCM

Mobile: 0917 937 660

Tel: 1900 2039 – Ext : 428

Email: dvvang@ntt.edu.vn

 thayhien

NGUYỄN VĂN HIỂN

Chức vụ: Tổ Trưởng Tổ Thanh tra giáo dục

Cơ sở: Khu M, N, Y (Trung tâm GDTX Q. 7)

Địa chỉ: 458/3F Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Hưng, Quận 7

Mobile: 0903 827 663

Tel: 1900 2039   – Ext: 710

Email: nvhien@ntt.edu.vn

cotrang

NGÔ THỊ THÙY TRANG

Chức vụ: Nhân viên

Cơ sở: Khu A, B

Địa chỉ: 298A Nguyễn Tất Thành, P.13, Q.4, HCM

Mobile: 0969 812 423

Tel: 1900 2039   – Ext: 349

Email: ntttrang@ntt.edu.vn

thayhai

HUỲNH THANH HẢI

Chức vụ: Tổ trưởng Tổ Kiểm soát giảng dạy tại Doanh nghiệp và Khiếu nại – Tố cáo

Cơ sở: Quận 7

Địa chỉ: 458/3F Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Hưng, Quận 7

Mobile: 088472111

Tel: 1900 2039   – Ext: 710

Email: hthai@ntt.edu.vn

thaycang

NGUYỄN VĂN CANG

Chức vụ: Nhân viên

Cơ sở: Khu G, S & L

Địa chỉ: 331 Quốc lộ 1A, P.An Phú Đông. Q.12, HCM

Mobile: 0908 805 423

Tel: 1900 2039 – Ext : 428

Email: nvcang@ntt.edu.vn

thaykhang

VÕ MINH KHANG

Chức vụ: Nhân viên

Cơ sở: Khu M

Địa chỉ: 458/3F Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Hưng, Q. 7

Mobile: 0963 885 407

Tel:

Email: vmkhang@ntt.edu.vn

Untitled-1

NGUYỄN LÊ KHÁNH LINH

Chức vụ: Nhân viên

Cơ sở: Khu L,G & S

Địa chỉ: 331 Quốc lộ 1A, P.An Phú Đông. Q.12, HCM

Mobile: 025415030

Tel: 1900 2039 – Ext: 428

Email: nlklinh@ntt.edu.vn

 thaylong

PHAN HOÀNG LONG

Chức vụ: Nhân viên

Cơ sở: Khu L,G & S

Địa chỉ: 331 Quốc lộ 1A, P.An Phú Đông. Q.12, HCM

Mobile: 0976 495 554

Tel: 1900 2039   – Ext: 428

Email: phlong@ntt.edu.vn

 thayphuc

NGUYỄN VĨNH PHÚC

Chức vụ: Nhân viên

Cơ sở: Khu A, B, C, D

Địa chỉ: 298A Nguyễn Tất Thành, P.13, Q.4, HCM

Mobile: 0937 382 399

Tel: 1900 2039 – Ext: 349

Email: nguyen.phuc@ntt.edu.vn

 conguyen

BÙI THỊ THẢO NGUYÊN

Chức vụ: Nhân viên

Cơ sở: Khu A, B, C, D

Địa chỉ: 300A Nguyễn Tất Thành, P.13, Q.4, HCM

Mobile: 0377950498

Tel: 1900 2039 – Ext: 349

Email: bttnguyen@ntt.edu.vn

 thaytram

PHẠM NGỌC BẢO TRÂM ĐỨC

Chức vụ: Nhân viên

Cơ sở: Khu L,G & S

Địa chỉ: 331 Quốc lộ 1A, P.An Phú Đông. Q.12, HCM

Mobile: 0703945351

Tel: 1900 2039 – Ext: 428

Email: pnbtram@ntt.edu.vn

 thayduc

THÂN VĂN ĐỨC

Chức vụ: Nhân viên

Cơ sở: Khu L,G & S

Địa chỉ: 331 Quốc lộ 1A, P.An Phú Đông. Q.12, HCM

Mobile: 0353799374

Tel: 1900 2039 – Ext: 428

Email: tvduc@ntt.edu.vn

 thayphuong

ĐẠT NHẬT PHƯƠNG

Chức vụ: Nhân viên

Cơ sở: 331 Quốc lộ 1A, P.An Phú Đông. Q.12, HCM

Mobile: 0968907652

Tel: 1900 2039 – Ext: 349

Email: dnphuong@ntt.edu.vn

 chi

NGUYỄN THÀNH LOAN CHI

Chức vụ: Nhân viên

Cơ sở: 331 Quốc lộ 1A, P.An Phú Đông. Q.12, HCM

Mobile: 0774942274

Tel: 1900 2039 – Ext: 349

Email: ntlchi@ntt.edu.vn