LỜI NÓI ĐẦU

    Được sự quan tâm của Lãnh đạo nhà trường, Website Phòng Thanh tra vừa được Phòng Quản Trị Thông tin nhà trường giúp đỡ thực hiện, phòng hiện đang cập nhật những thông tin cần thiết rất hy vọng sẽ được góp một phần nhỏ thông tin những nội dung thiết thực, hữu ích đến sinh viên, giảng viên và quý Thầy, Cô quan tâm.

   Phòng Thanh tra luôn trân trọng và biết ơn những góp ý, bổ sung ý kiến, đóng góp những ý tưởng sáng tạo, phong phú, phù hợp chủ trương nhà trường giúp cho phòng thực hiện Website này luôn được cập nhật thật hữu ích và thiết thực đến với mọi người. Xin được vui lòng thông cảm và bỏ qua những sơ xuất ban đầu.

Lãnh đạo:

thaycu

THÁI VĂN CƯ

Chức vụ: Trưởng phòng

Mobile: 0902 681 054

Tel: 1900 2039 – Ext : 207

Email: tvcu@ntt.edu.vn

thaytien

NGUYỄN PHỤNG TIÊN

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Mobile: 0376 090 899

Tel: 1900 2039   – Ext: 207

Email: nptien@ntt.edu.vn

Nhân viên:

conhi

PHẠM YẾN NHI

Chức vụ: Tổ Trưởng Tổ Thống kê – Tổng hợp và Đảm bảo chất lượng

Cơ sở: Khu A

Địa chỉ: 300A Nguyễn Tất Thành, P.13, Q.4, HCM

Mobile: 0366 661 242

Tel: 1900 2039   – Ext: 349

Email: pynhi@ntt.edu.vn

conha

TRẦN NGÔ PHƯƠNG NHÃ

Chức vụ: Tổ Trưởng Tổ Thanh tra giáo dục

Cơ sở: Khu A

Địa chỉ: 300A Nguyễn Tất Thành, P.13, Q.4, HCM

Mobile: 0772 855 865

Tel: 1900 2039   – Ext: 349

Email: tnpnha@ntt.edu.vn

thayvang

ĐOÀN VĂN VANG

Chức vụ: Tổ Trưởng Tổ Thanh tra giáo dục

Cơ sở: Khu L, G & S

Địa chỉ: 331 Quốc lộ 1A, P.An Phú Đông. Q.12, HCM

Mobile: 0917 937 660

Tel: 1900 2039 – Ext : 428

Email: dvvang@ntt.edu.vn

 thayhien

NGUYỄN VĂN HIỂN

Chức vụ: Tổ Trưởng Tổ Thanh tra giáo dục

Cơ sở: Khu M, N, Y (Trung tâm GDTX Q. 7)

Địa chỉ: 458/3F Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Hưng, Quận 7

Mobile: 0903 827 663

Tel: 1900 2039   – Ext: 710

Email: nvhien@ntt.edu.vn

cotrang

NGÔ THỊ THÙY TRANG

Chức vụ: Nhân viên

Cơ sở: Khu A, B

Địa chỉ: 298A Nguyễn Tất Thành, P.13, Q.4, HCM

Mobile: 0969 812 423

Tel: 1900 2039   – Ext: 349

Email: ntttrang@ntt.edu.vn

thayhai

HUỲNH THANH HẢI

Chức vụ: Tổ trưởng Tổ Kiểm soát giảng dạy tại Doanh nghiệp và Khiếu nại – Tố cáo

Cơ sở: Quận 7

Địa chỉ: 458/3F Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Hưng, Quận 7

Mobile: 088472111

Tel: 1900 2039   – Ext: 710

Email: hthai@ntt.edu.vn

thaycang

NGUYỄN VĂN CANG

Chức vụ: Nhân viên

Cơ sở: Khu G, S & L

Địa chỉ: 331 Quốc lộ 1A, P.An Phú Đông. Q.12, HCM

Mobile: 0908 805 423

Tel: 1900 2039 – Ext : 428

Email: nvcang@ntt.edu.vn

thaykhang

VÕ MINH KHANG

Chức vụ: Nhân viên

Cơ sở: Khu M

Địa chỉ: 458/3F Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Hưng, Q. 7

Mobile: 0963 885 407

Tel: 1900 2039 – Ext : 710

Email: vmkhang@ntt.edu.vn

Untitled-1

NGUYỄN LÊ KHÁNH LINH

Chức vụ: Nhân viên

Cơ sở: Khu L,G & S

Địa chỉ: 331 Quốc lộ 1A, P.An Phú Đông. Q.12, HCM

Mobile: 025415030

Tel: 1900 2039 – Ext: 428

Email: nlklinh@ntt.edu.vn

 thaylong

PHAN HOÀNG LONG

Chức vụ: Nhân viên

Cơ sở: Khu L,G & S

Địa chỉ: 331 Quốc lộ 1A, P.An Phú Đông. Q.12, HCM

Mobile: 0976 495 554

Tel: 1900 2039   – Ext: 428

Email: phlong@ntt.edu.vn

 thayphuc

NGUYỄN VĨNH PHÚC

Chức vụ: Nhân viên

Cơ sở: Khu A, B, C, D

Địa chỉ:

Mobile: 0937 382 399

Tel: 1900 2039 – Ext: 349

Email: nguyen.phuc@ntt.edu.vn

 conguyen

BÙI THỊ THẢO NGUYÊN

Chức vụ: Nhân viên

Cơ sở: Khu A, B, C, D

Địa chỉ: 300A Nguyễn Tất Thành, P.13, Q.4, HCM

Mobile: 0377950498

Tel: 1900 2039 – Ext: 349

Email: bttnguyen@ntt.edu.vn

thaytram

PHẠM NGỌC BẢO TRÂM ĐỨC

Chức vụ: Nhân viên

Cơ sở: Khu L,G & S

Địa chỉ: 331 Quốc lộ 1A, P.An Phú Đông. Q.12, HCM

Mobile: 0703945351

Tel: 1900 2039 – Ext: 428

Email: pnbtram@ntt.edu.vn

 thayduc

THÂN VĂN ĐỨC

Chức vụ: Nhân viên

Cơ sở: Khu L,G & S

Địa chỉ: 331 Quốc lộ 1A, P.An Phú Đông. Q.12, HCM

Mobile: 0353799374

Tel: 1900 2039 – Ext: 428

Email: tvduc@ntt.edu.vn

 thayphuong

ĐẠT NHẬT PHƯƠNG

Chức vụ: Nhân viên

Cơ sở: 331 Quốc lộ 1A, P.An Phú Đông. Q.12, HCM

Mobile: 0968907652

Tel: 1900 2039 – Ext: 349

Email: dnphuong@ntt.edu.vn

 chi

NGUYỄN THÀNH LOAN CHI

Chức vụ: Nhân viên

Cơ sở: 331 Quốc lộ 1A, P.An Phú Đông. Q.12, HCM

Mobile: 0774942274

Tel: 1900 2039 – Ext: 349

Email: ntlchi@ntt.edu.vn