TAP HUAN E-LEARNING (8)

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tổ chức thành công tập huấn Nâng cao năng lực giảng dạy E-learning

NTTU – Nhằm trang bị và nâng cao năng lực giảng dạy cho đội ngũ lãnh đạo và giảng viên, cán bộ, nhân viên Nhà trường và chuyên nghiệp hóa hoạt động đào tạo trực tuyến, Phòng Đảm bảo Chất lượng, Viện E-learning, Phòng Tổ chức Nhân sự Trường ĐH Nguyễn Tất Thành phối hợp tổ chức chương trình tập huấn “Nâng cao năng lực giảng dạy E-learning”. Chương trình tập huấn thuộc dự án “Xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến hoàn chỉnh tại trường Đại học Nguyễn Tất Thành” được tổ chức AUF tài trợ cho khoảng 50 cán bộ, giảng viên đến từ 7 khoa, viện và 6 phòng ban hỗ trợ tại Hội trường A801, Cơ sở 300A, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành